Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 10824 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 11122 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 10985 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 10914 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 11217 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 10763 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 11222 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 10800 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 10911 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 11150 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 10661 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 10759 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 11063 zobrazení