Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 10070 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 10447 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 10291 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 10224 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 10510 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 10095 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 10513 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 10159 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 10234 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 10445 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 9992 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 10089 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 10359 zobrazení