Zabezpečili sme im komfort

Naše úspešné IT projekty

Zrealizovali sme projekty v odvetviach v súkromnom aj štátnom sektore. Vždy sa snažíme, aby bolo naším výsledkom riešenie, ktoré je hospodárne, efektívne s čo najmenšími starosťami, aby si mohol klient dlhodobo užívať komfort spojený s fungujúcim IT.

Odvetvia

Referencie - Bankovníctvo a poisťovníctvo
Bankovníctvo
a poisťovníctvo
Referencie - Priemysel
Priemysel
Referencie - Telekomunikácie a energetika
Telekomunikácie
a energetika
Referencie - Verejná správa
Verejná správa