Moderný informačný systém pridáva firmám na kvalite

Prečítajte si, o čom bola naša konferencia Pripravte sa na prechod na SAP S/4 HANA, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s IBM, Tory Consulting a Hospodárskymi novinami. O SAP S/4 HANA a technológiách nám porozprávala Michaela Rybanská z eGroup Solutions.


Hlavným motívom konferencie je prechod na nové systémy SAP S/4HANA. Povedzme si v skratke, o čo ide?

SAP je nepísaný štandard na trhu a vďaka masívnej podpore vydavateľa je aj perspektívnym prostredím so širokými možnosťami do budúcnosti. V rámci pravidelného obnovovacieho cyklu je vo firmách neustále potrebné inovovať tento na Slovensku najrozšírenejší ERP systém pre veľké podniky. Často pritom spoločnosti prídu na to, že s narastajúcimi nárokmi majú tiež zastaraný hardvér, prípadne ho treba nanovo celý implementovať. Na takéto veľké zmeny je potrebné mať spoľahlivé riešenia a partnerov.

Čo je aktualizačným momentom tejto témy?

Prechod na SAP S/4HANA je povinný do roku 2027. SAP totiž postupne prestane podporovať staršie verzie, niektoré dokonca už skôr ako v roku 2027. Je tu možnosť individuálneho predĺženia, no bude to finančne náročnejšie a túto možnosť dostanú skôr veľké podniky. Môže sa zdať, že času je veľa, takýto prechod však trvá aj niekoľko mesiacov a ide naozaj o náročný proces. Zo skúseností tiež vieme, že mnoho ľudí si necháva veci na poslednú chvíľu. Môže tak vzniknúť nepríjemná situácia na trhu, že mnoho firiem používajúcich staršie verzie pre krátky čas zanedbá prípravu, ktorá je na to potrebná.

Čo je hlavným dôvodom tejto zmeny?

SAP pôvodne používal iné databázy, napríklad od Oracle. Vyvinul však aj svoj vlastný databázový systém HANA. Táto in-memory databáza poskytuje lepšie možnosti práce, je rýchlejšia, flexibilnejšia a využíva prvky umelej inteligencie. Nedá sa však hovoriť len o aktualizácii na vyššiu verziu, ale ide o komplexný nový systém. Reč je o úplne novej architektúre.

Ako firmy motivovať, aby prechádzali na tento systém? Aké benefity klient získa?

Vďaka tejto zmene môžu firmy prehodnotiť procesy vo firme a zároveň zlepšiť celý svoj systém riadenia. A tiež opačne, keď sa firma rozrastá alebo chce zlepšiť procesy, nevyhnutne k tomu potrebuje ERP systém. Priamoúmerne s jej rozvojom súvisí aj implementácia ďalších a ďalších modulov, ako napríklad ekonomický, marketingový, HR a tak ďalej. Rozvoj technológií a neustále spomínaná digitálna tranformácia firiem je nevyhnutnosťou v technologicky orientovanom svete, v ktorom žijeme. Takže to nie je len o novej verzii SAP, ale aj o novej IT infraštruktúre, ktorá musí v súčasnosti neustále zvyšovať výkon, agilitu a kvalitu služieb a procesov, od ktorých závisí vaše podnikanie. Napríklad spomínaná SAP HANA dokáže na základe umelej inteligencie rozlišovať medzi dátami, ktoré sa využívajú často, teda hot, a ktoré menej často, teda warm. Tie menej časté ukladá diskový priestor, kým často využívané dáta necháva v operačnej pamäti RAM.

Tento systém však potrebuje silnú platformu, na ktorej pobeží. Čo by mal klient zvažovať pri výbere partnera?

Klienti môžu mať individuálne nároky, no máme veľmi dobré skúsenosti s IBM Power Systems. Je to certifikovaná platforma pre HANA už od roku 2015 a používa ju viac ako päťtisíc klientov po celom svete. Infraštruktúra postavená na Linuxe a serverovej technológii IBM Power Systems Servers ponúka klientom nielen vysoký výkon, ale je aj mimoriadne spoľahlivá. Toto riešenie od IBM si navyše implementoval samotný SAP doň svojho verejného cloudového riešenia, čo tiež hovorí samo za seba. Naša spoločnosť spolupracuje s IBM už vyše 10 rokov a je autorizovaným platinovým partnerom na predaj a implementáciu IBM technológií. Škálovateľnosť infraštruktúry pre SAP S/4HANA, ktorá je pripravená v budúcnosti rásť, je taktiež faktorom, ktorý určite zaváži pri výbere platformy.

Ako začať, ak chce firma zmodernizovať svoju infraštruktúru?

Jednou z najpodstatnejších vecí je výber spoľahlivého partnera, ktorý vás bude sprevádzať celým procesom. Potrebuje mať mnoho skúseností, kvalitných dodávateľov a dlhoročnú prax v tomto odbore. Naša spoločnosť sa venuje téme infraštruktúry od začiatku, a je to už vyše 10 rokov. Môžem povedať, že našou pridanou hodnotou je dôkladná znalosť technológií a najnovších trendov v budovaní a prevádzkovaní IT infraštruktúry. Práve tieto výhody ponúka naša spoločnosť a dokážeme profesionálne pomôcť pri analýze, príprave a plánovaní, poradiť s výberom služieb a, samozrejme, stojíme aj pri celej implementácii infraštruktúry. V prípade záujmu sa vieme dlhodobo starať a poskytovať podporné služby pre daného klienta.

Aké požiadavky na schopnosti infraštruktúry, teda hardvéru a softvéru, sú bežné zo strany klientov?

Jedno z očakávaní pri implementácii SAP-u je, že nám rozšíri možnosti nášho podnikania, poskytne určité výhody oproti konkurencii a zlepší komunikáciu a spoluprácu s partnermi a dodávateľmi. Infraštruktúra by mala byť najmenej problematická časť projektu. Najčastejšie sa stretávame s požiadavkou na zabezpečenie IT tak, aby klient usporil alebo sa vôbec nemusel o infraštruktúru starať. Často potrebujú firmy čiastočne využiť súčasnú infraštruktúru, teda SAN, LAN či licencie a riešiť záložné lokality, mať vysokodostupné riešenie na všetkých úrovniach s dostupnosťou 99,999 % alebo výsledné riešenie integrovať do danej backup a monitoring infraštuktúry. Veľmi častou požiadavkou tiež býva, aby infraštruktúra nemusela „bežať“ len v cloude. Mnoho firiem potrebuje stále aj on-premise prevádzku, preto vieme poskytnúť aj kombinácie v takzvaných hybridných riešeniach, kde je časť infraštruktúry prevádzkovaná v cloudovej architektúre a časť na domácej pôde.

Na čo sa môžeme na nadchádzajúcej konferencii tešiť?

Na konferencii budete mať možnosť vypočuť si o situácii od ľudí z praxe, napríklad aj formou prípadovej štúdie prostredia pre SAP S/4HANA. Dozviete sa viac o praktických výhodách využitia nových funkcionalít SAP S/4HANA z pohľadu zákazníka a navyše, budete sa môcť počas dňa spýtať odborníkov na to, čo vás v tejto oblasti najviac zaujíma.


Zdroj: Hospodárske noviny

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk